Privacyverklaring

Vlemmix Aanhangwagens, gevestigd aan Florapark 3
5721 VH
Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vlemmixaanhangwagens.nl
Florapark 3
5721 VH
Asten

Rick Vlemmix is de Functionaris Gegevensbescherming van Vlemmix Aanhangwagens. Hij is te bereiken via info@vlemmixaanhangwagens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vlemmix Aanhangwagens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Vlemmix Aanhangwagens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vlemmix Aanhangwagens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vlemmix Aanhangwagens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vlemmix Aanhangwagens) tussen zit. Vlemmix Aanhangwagens gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Unit 4 en de RDW-kenteken register tool

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vlemmix Aanhangwagens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Zolang we de gegevens nodig hebben.
Personalia > Bewaartermijn > Zelfde
Adres > Bewaartermijn > Zelfde
Enzovoort > Bewaartermijn > Zelfde

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vlemmix Aanhangwagens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vlemmix Aanhangwagens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via een mail naar info@vlemmixaanhangwagens.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vlemmixaanhangwagens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vlemmix Aanhangwagens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vlemmix Aanhangwagens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vlemmix Aanhangwagens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vlemmixaanhangwagens.nl

 

Vind uw trailer

Hieronder kunt u zoeken naar uw eigen trailer naar keuze. U kunt alle filters aan- en uitzetten, om zo bij uw gewenste trailer uit te komen!

Europa dots

Kom in contact met ons

Meer weten over onze aanhangwagen, graag een afspraak maken of heeft u gewoon een vraag? Stuur ons een bericht of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij zo snel mogelijk terug!

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring.
contact